Do 32200,00 zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarcze

Projekt Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości oferuje:
I. jednorazową dotację w kwocie 22 000,00 zł dla 44 uczestników,
II. wsparcia pomostowego finansowego 1700,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy po otwarciu działalności.
III. szkolenia i doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Skierowany jest do osób, które ukończyły 30 r.ż., planują otworzyć własną działalność gospodarczą, są zarejestrowani jako Osoby Bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy- profil I i II.
Przewidzianych jest 60 miejsc, w tym dla:
– osób odchodzących z rolnictwa
– osób niepełnosprawnych
– osób długotrwale bezrobotnych
– dodatkowe miejsca dla kobiet
Min. 40% uczestniów powinni stanowić mieszkańcy obszarów wiejskich.

Spośród 60 uczestników projektu, którzy uczestniczyli w szkoleniach i przedstawią swój biznesplan, niezależna komisja wyłoni 44 osoby, którym zostanie przekazane wsparcie finansowe i doradcze.
Kontakt

    APLIKUJ O POŻYCZKĘ

      Dodaj komentarz

      Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *